Regler om ophavsret på billeder

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/1144

https://kum.dk/kulturpolitik/ophavsret/billedkunst-og-fotografier/

 

Har du nogen spørgsmål om dette emne er du velkommen til at skrive til os.